0 212 885 88 18
info@karanfilbakimmerkezi.com.tr

Hasta Hakları Birimi

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Sağlık ve bakım hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.Merkezimize başvuran ve kabul edilen tüm hastalarımız ve yakınlarının merkezimizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden ve T.C.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Engelli Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak; hastalarımızı sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Hasta Hakları

Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır.

Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Merkezimize kabulü yapılan her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve bilgi edinme hakkına sahiptir.

3. Rıza ve Onay Hakkı

Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.Ancak ruhsal sağlıklarıyla ilgili oluşan reddetme durumlarında tedavi kararı reisen verilebilir.

4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme Hakkı

Hastalarımız merkezimizde ve yönlendirildikleri herhangi bir sağlık kuruluşunda hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu hekim, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Ancak ruhsal sağlıklarıyla ilgili oluşan reddetme durumlarında tedavi kararı reisen verilebilir.

5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

6. Saygınlık Görme Hakkı

Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.Ayrıca hastalarımızın her türlü psikolojik,ekonomik ve fiziksel istismar durumlarından korunması adına onlara bu konularda istismar riski oluşturacak yakınlarıyla görüşmeme/görüştürülmeme hakkına sahiptir.

7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız merkezimizde bulunan ibadethanelerimizde manevi ihtiyaçlarımız olan dini vecibelerini yerine getirebilir ayrıca odasında ibadet etmek isteyen hastalarımıza ihtiyacı olan ibadet araç gereçleri temin edilir.Cuma vakitlerinde camiye giden ring otobüsümüzle camiye götürülüp ibadet etmesi sağlanır.

8. Ziyaret Hakkı

Hastalarımız merkezimiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir. Ancak hastalarımızın her türlü psikolojik,ekonomik ve fiziksel istismar durumlarından korunması adına onlara bu konularda istismar riski oluşturacak yakınlarıyla görüşmeme/görüştürülmeme hakkına sahiptir.

9. Güvenlik Hakkı

Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

10. Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı

Hastalarımız veya yakınları tedavisi ile ilgilenen psikolog dışında aynı branşta görev yapan bir başka psikologtan sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

11. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihmali halinde merkezimizde öneri ve şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

* Güvenlik nedeniyle merkezimizin kamu açık, genel alanlarında kamera çekimleri gerçekleştirilmektedir. Ancak hasta odası, tuvalet banyo gibi mahremiyet gerektiren alanlarda bu önlem uygulanmamaktadır.

Hasta Yakınlarının Sorumlulukları

Hasta yakınları engellilerimizin her türlü sosyal ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.Sigara,Hasta Bezi,Giyim ve Sosyal harcamaları vb.

Hasta yakını hastanın sulh hukuk mahkemelerince vesayet altına alınması için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

Hasta yakını hastanın Nüfus cüzdanını merkeze teslim etmek zorundadır.

Hasta yakınları ziyaret kurallarına uymakla yükümlüdür.

Hasta yakınları hastadan para isteyemez,ailede veya sosyal yaşantısında meydana gelen veya gelebilecek olumsuz durumlardan hastaya bahsedemez.

Hasta yakınları telefon görüşmelerini ve ziyaretleri kurumun uygun gördüğü saatlerde gerçekleştirir.

Hasta yakını engelliyi hiçbir şekilde istismar edemez. (Ekonomik,psikolojik ve fiziksel olarak)

Hasta yakınları bakım veren ve tedavi eden sağlık personellerine nezaket kuralları çerçevesince yaklaşmak ve onların önerilerine uymak zorundadır.

Whatsapp