0 212 885 88 18
info@karanfilbakimmerkezi.com.tr

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Merkezimiz TSE–EN ISO 9001:2015 standardının öngördüğü şartlar, yasal mevzuatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şartları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlamış olduğu Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları (BHKS) doğrultusunda sağlık ve bakım hizmeti vermektedir.

Bakım Merkezimizde 2017 yılından itibaren TS-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartları uygulanmaktadır kalite belgelerimiz Türk Standartları Enstitüsü’nün partner kuruluşları olan IAF,IQ-NET ve TÜRKAK onaylıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM)’nce, engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmeti kalitesinin geliştirilmesi,aksayan süreçlerin yönetilmesi, sunulan hizmetlerin ve kuruluşların performansının ölçülmesi,hizmet alan bireyin mahremiyeti ile bakım hizmeti alan ve verenlerin güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin ölçüldüğü bir sistemin kurulmasına destek olunması amacıyla kalite çalışmaları yürütülmektedir.

EYHGM bünyesinde çalışmalar yürüten Kalite İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı; alandan gelen bilgi, deneyim ve bilimsel çalışmalar eşliğinde hizmet alanın ihtiyacını sürdürülebilir ve erişilebilir şartlarla üretebilme, çalışanların emeklerini ortaya çıkarabilme niyeti ile bakım hizmetlerin kalitesini geliştirme çabalarını devam ettirmektedir.

Bu kapsamda “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” Bakan oluru ile 16 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Yönergenin Eki olan Bakım Hizmetleri Kalite Standartlarımız Bakım Hizmet Modelleri, Kurumsal Hizmet Yönetimi, Bakım Hizmet Yönetimi ve Destek Hizmetlerine ait kalite standartları ile Gösterge Yönetimine ait kalite standartlarını içermektedir.

Bakanlığımız tarafından düzenli aralıklarla yapılan rehberlik denetimlerinde merkezimizde üst yönetimin desteği ve çalışanların katılımı ile her dönem bir önceki dönemden daha başarılı sonuçlar alınmakta ve her geçen gün bir önceki günden daha kaliteli hizmet verilmektedir.

Profesyonel yönetim kadrosu ile etik değerleri ön planda tutan tüm çalışanlarla,akretidasyon standartları esas alarak, hasta ve çalışan güvenliği, hasta/ hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı,yasalara bağlı, kalibre edilen cihazlarıyla sosyal sorumluluk bilincinde, hasta haklarına saygılı olan kuruluşumuz kalite politikasını her geçen gün yükseltmektedir ve yükseltmeye devam edecektir.

Whatsapp