Kategori Arşivleri: Kurumsal Bilgiler

Online Randevu

Merkezimize sadece psikiyatrik tanılı hasta ve hasta yakınları başvurabilmektedir.

Randevunuza hazırlanırken engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte gelmeniz önemle rica olunur. 

*
*
*
*
*

Kabul Şartlarımız

Ücretsiz Kabul için Şartlarımız

1) Kamu hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ağır Engelli: EVET olmalı ve Ruhsal Engelli ibaresi yer almalı.

2) Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

İzlenecek Yol

  1. Adım: Vasilik

Engelli sağlık kurul raporunda zihinsel-ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu (Vasilik Davası Açtığına Dair Evrak) almalı.

 

  1. Adım: Müracaat:

 

Müracaat için gerekli evraklar :

-Dilekçe (Dilekçenin yazımında merkezimizden destek alabilirsiniz.)

-Sağlık Kurul Raporu (aslı)

-Vasilik Kararı aslı ya da tevzi formu (Vasilik Davası Açtığına Dair Evrak)  aslı

-Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi

-İkamet gösterir nüfus kayıt örneği

 

 

 

İletişim Bilgileri

*
*

İnsan Kaynakları

Kurumumuzun insan kaynakları organizasyonunun amacı, kurumsal vizyonumuz doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; kurum hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli iş gücü  alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

Genç, dinamik ve nitelikli çalışanlarıyla her geçen gün hızla büyüyen, sunduğu ürün ve hizmetlerini hedeflediği mükemmel çizgiye taşıyan, ulusal ve uluslararası alanda başarılarını kanıtlayan firmamızın çalışanlarına verdiği değer ile de fark yaratıyor.

 

İŞ BAŞVURU FORMU

Bize göndereceğiniz iş başvurularınızı detaylı şekilde inceleyecek, size olumlu veya olumsuz şekilde mutlaka geri dönüş yapacağız.

*
*

Kalite Politikamız

iso_9001.jpg (2448×1520)     iqnet-association-logo.png (695×341)

RUHSAL ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİKEN, TÜM ÇALIŞANLARININ KATILIMI İLE

ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI, ÇALIŞANLARIMIZ VE İLGİLİ TARAFLARIN HAKLARINI VE MAHREMİYETİNİ KORUYARAK MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK,

EN YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK MODERN ALT YAPISINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK,

DÜNYA STANDARTLARINDAKİ BİLİMSEL GELİŞMELERİ UZMAN EKİBİMİZLE DEĞERLENDİREREK BAKIM BİLİMİNDE ELDE EDİLEN EN YENİ BİLGİLERE GÖRE ÇALIŞMAK,

ORGANİZASYON YAPILARIMIZI VE BAKIM SÜREÇLERİMİZİ KURUM ÇAPINDA UYGULANAN BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMELİNDE ŞEKİLLENDİRMEK VE SÜREKLİ OLARAK PERFORMANSIMIZI VE ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLARI KONTROL EDEREK GEREKLİ OLMASI DURUMUNDA TEDBİRLER ALMAK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ YÜRÜRLÜKTEKİ ‘’ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’’ , KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULANABİLİR TÜM YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK,

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK KALİTE POLİTİKAMIZDIR

Kalite bilincini kazanılması, içsellestirilmesi, kalite bilinci ve iyileştirme isteği ile davranılması nasıl sağlanabilir? Kalite bilincinin yayılması, tüm düzeylerin (merkez, hastane, birim vb) sürekli bir iyileştirme içinde kalmalarının sağlanması ve iyileştirilecek süreçlerin en iyi bilenleri olarak çalışanların kalite denklemine sokulması nasıl mümkün olur?

EFQMmükemmellik modeli girdilerine çalışanları, sonuçlarına “calışanlarla ilgili sonuçlar”ı koymuş, öğrenme, yaratıcılık ve yenilesme’yi temel almış.Baldrige kriteri belirlenen hedeflerin tüm kademelerce paylaşılması ve her çalışanın bu hedeften hissesine düşen kısmın performansını geliştirmesini içeriyor. Deming ödüllerinin ise en büyük özelliği tüm firma çalışanların kalite iyileştirme sürecine katılımını öngörmesi.

Kalite ödüllerinin sürekli şekilde çalışana vurgu yapması ve kalite iyileştirmenin tüm çalışanlara yansıtılmasını hedef olarak belirlemiş olmaları; gerek kalite iyileştirmenin ancak böyle mümkün olduğuna, gerekse kalite iyileştirmenin sürekliliği için buna ihtiyaç duyduğumuza işaret ediyor.

Kalite bir “kalite temsilcisi” veya “kalite departmani”nin işi olarak görülüyorsa veya kalite çalışması bir kontrol listesini veya bir standart tablosunu tahakkuk ettirmekten ibaret bir eylem gibi düşünülüyorsa bu yapının sürekli kalite iyilestirme’ye yol vermesi imkansız hale geliyor. Kalite “departman-silo bazlı geleneksel yönetim yerine süreç(girdi-süreç ve çıktı) bazlı dusunmeyi” salık verirken kalite departmani’nin kaliteyle görevli tek birim gibi algılanması zaten “kalite” fikrine zıt. Kalite ancak kasdi bir planlama sonucunda, idarenin güçlü sponsorluğuyla ve hastane-birim ve çalışan düzeylerinde bu bilincin edinilmesi ve yaygınlaştırılması ile, kalite iyileştirme hedefi üzerine bir konsensus sağlanması ile sağlanabilecek.

O halde sağlık hizmet saglayicilarini ele aldığımızda sürekli kalite iyileştirme kültürünün tüm çalışanlara yaygınlaşması, kalite’nin calisan’dan başlaması ve her çalışanın “once işimin kalitesini artırma sonra rutin işimin sürdürmekle mukellefim” bilincine kavuşmasını sağlamak için gerekli kalite denklemi bileşenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Standartları belirledikten sonra kalite iyileştirme konusunda teşvik edici rol ile kendini sınırlayan, kamu sektörü için makro kalite iyileştirme politikalarının gözlemcisi ve kalite iyileştirme projelerinin kolaylastiricisi bir merkezi devlet yönetimi,

• Her bir birimde devam eden kalite iyileştirme çabalarının aynı hedefe yürümesini(alignment) sağlamak üzere duzeyler arası işbölümü yapan ve kalite iyileştirme çabalarına sponsorluk eden, çalışanların kalite bilincine kavuşması için ihtiyaç duydukları eğitimi veren ve çalışanların kalite iyileştirme tekliflerini iletme yollarını olabildiğince açan hastaneler,

• Görevi “organizasyondaki kalite eylemlerine kolaylaştırmak, rehber, kalite projelerinin duplikasyonunu önlemek ve aynı hedefe yönlendirmek, çalışanlardan gelen kalite iyileştirme taleplerini iletmek ve eğitim ihtiyaçlarını gidermek” ile sınırlanmış kalite departmanları,

• işini en iyi bilenin ve işinin kalitesini geliştirmek için en büyük şansa sahip olanın bizatihi kendisi olduğu bilinci ile herhangi bir tereddüt yaşamadan işini geliştirme ile ilgili düşünce ve proje tekliflerini iletmesi gerektiği düşüncesini içselleştiren, kalite iyilestirme projelerinin merkeinde konumlanan çalışanlar.

Eğer bu bileşenler kalite iyileştirme için gönül birliği yapabilir, iletişim kanallarını sonuna kadar acabilirlerse sürekli kalite iyileştirme imkansız olmayacak. Fakat bunun için ciddi bir irade ortaya koymamız şart.

Zira biliyoruz ki; “Kalite hiçbir zaman rastlantı değildir. Her zaman yüksek bir niyetin, samimi çabanın, zekice yönlendirmenin ve kabiliyetli yönetimin sonucudur. Bir çok alternatif arasında yapılan akıllıca bir seçimi temsil eder (William A Foster).”

Misyon – Vizyon

 

 

Misyon Kuruluşumuz; engelli ve yaşlı alanında uzmanlaştığımız tümbakım hizmetlerinde,etik ilkelerden ödün vermeden, engelli haklarına saygı duyan, tüm yasal mevzuat şartlarına uygun olarak, bakım hizmetinde modern son gelişmeler ışığında koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra bu hizmetleri tamamlayıcı bakım hizmetleri ile bütüncül yaklaşım uygulayarak, engelli bireylerimizin güvenliğini esas alan kaliteli bakım hizmeti ile öncü ve referans bakım merkezi olma özelliğini sürdüren, insani değerleri en önde tutan sosyal bir kuruluştur.

 

 

Vizyon

Mevcut misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı geleceğe taşıyarak, engellilerin
yitirilen yeteneklerini tekrar kazandıran, yapabilecekleri yeni işler için beceri kazandırarak
toplumla bütünleşmelerini sağlayan, engellilerimizin yaşam kalitesini artırmak için dünya
standartlarında kaliteli bakım hizmetini toplumun çoğunluğuna ulaştıran, sürekli yenilenmek
felsefesi ile çağdaş, evrensel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktararak,
engelli bakım alanında öncülük rolünü üstlenen bakım merkezi olmayı hedefliyoruz.

Kalite Politikası

♦Ruhsal engelli bakım hizmetlerini gerçekleştiririken, tüm çalışanlarının katılımı ile v engelli, engelli yakını, çalışanlarımız ve ilgili tarafların haklarını ve mahremiyetini koruyarak memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

♦En yeni teknolojileri kullanarak modern alt yapısını sürekli geliştirmek, v dünya standartlarındaki bilimsel gelişmeleri uzman ekibimizle değerlendirerek bakım biliminde elde edilen en yeni bilgilere göre çalışmak,

♦Organizasyon yapılarımızı ve bakım süreçlerimizi kurum çapında uygulanan bir kalite yönetim sistemi temelinde şekillendirmek ve sürekli olarak performansımızı ve elde ettiğimiz sonuçları kontrol ederek gerekli olması durumunda tedbirler almak

♦Aile ve sosyal politikalar bakanlığının yürülükteki ‘’engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği’’ , kalite yönetim sistemi ve uygulanabilir tüm yasal şartları yerine getirmek,

♦Kalite yönetim sistemi uygulamalarını sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

Hakkımızda

Küreselleşmeyle beraber önem kazanan rekabet, kurum ve kuruluşlarda, kaliteli mal ve hizmet sunma zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Günümüzde özel ve kamu sektöründe kaliteli mal ve hizmet sunmak için kalite sistemleri daha da önem kazanmıştır. Rekabet edebilmenin, güvenirlik, çalışanlar ile müşterilerin memnuniyetinin ancak ve ancak kaliteli ve zamanında üretmekten geçtiği bir gerçektir. Özel sektöre hizmet veren kuruluşumuzun kalite yolculuğu bu etkileşim sonucu doğmuştur. Teşkilatlanmamız Özel Karanfil Bakım Merkezi’nin Kalite Yönetim Sistemini tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıştır.

Özel Karanfil Bakım Merkezi, TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olarak yapılandırılmış olan Kalite Yönetim Sistemini kurarak, bakım merkezinin kurumsal ve sürekli gelişen bir yapıya dönüştürmeyi taahhüt eder. Bu sistem sürecinde, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir yapıda doğruluk ve tarafsızlık temel prensibiyle engelli bireylere süratli, eksiksiz, güler yüzlü, etkin, kaliteli hizmeti sunmak temel amacımızdır. Toplam Kalite yolculuğunda bu temel hedefi gerçekleştirirken de bilgili, kaliteli, nitelikli, motive edilmiş, eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış işgücüyle hedef birliği içerisinde üyelerimize en iyi koşullarda hizmet sunmayı amaç edindiğimizi belirtmek isterim.

Kurucu Müdür