Kabul Şartlarımız

Ücretsiz Kabul için Şartlarımız

1) Kamu hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ağır Engelli: EVET olmalı ve Ruhsal Engelli ibaresi yer almalı.

2) Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

İzlenecek Yol

  1. Adım: Vasilik

Engelli sağlık kurul raporunda zihinsel-ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu (Vasilik Davası Açtığına Dair Evrak) almalı.

 

  1. Adım: Müracaat:

 

Müracaat için gerekli evraklar :

-Dilekçe (Dilekçenin yazımında merkezimizden destek alabilirsiniz.)

-Sağlık Kurul Raporu (aslı)

-Vasilik Kararı aslı ya da tevzi formu (Vasilik Davası Açtığına Dair Evrak)  aslı

-Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi

-İkamet gösterir nüfus kayıt örneği