Hakkımızda

Küreselleşmeyle beraber önem kazanan rekabet, kurum ve kuruluşlarda, kaliteli mal ve hizmet sunma zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Günümüzde özel ve kamu sektöründe kaliteli mal ve hizmet sunmak için kalite sistemleri daha da önem kazanmıştır. Rekabet edebilmenin, güvenirlik, çalışanlar ile müşterilerin memnuniyetinin ancak ve ancak kaliteli ve zamanında üretmekten geçtiği bir gerçektir. Özel sektöre hizmet veren kuruluşumuzun kalite yolculuğu bu etkileşim sonucu doğmuştur. Teşkilatlanmamız Özel Karanfil Bakım Merkezi’nin Kalite Yönetim Sistemini tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıştır.

Özel Karanfil Bakım Merkezi, TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olarak yapılandırılmış olan Kalite Yönetim Sistemini kurarak, bakım merkezinin kurumsal ve sürekli gelişen bir yapıya dönüştürmeyi taahhüt eder. Bu sistem sürecinde, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir yapıda doğruluk ve tarafsızlık temel prensibiyle engelli bireylere süratli, eksiksiz, güler yüzlü, etkin, kaliteli hizmeti sunmak temel amacımızdır. Toplam Kalite yolculuğunda bu temel hedefi gerçekleştirirken de bilgili, kaliteli, nitelikli, motive edilmiş, eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış işgücüyle hedef birliği içerisinde üyelerimize en iyi koşullarda hizmet sunmayı amaç edindiğimizi belirtmek isterim.

Kurucu Müdür